Na čo blower door test slúži?

Je to spôsob, ktorým možno:

 • prezentovať kvalitu vyhotovenia od (sub)dodávateľov
 • overiť vzduchotesnosť budovy
 • zistiť či dom spĺňa štandardy, normy platné na území štátu,
 • získať certifikát energetickej náročnosti budovy
 • umožňuje zachytiť nedostatky spôsobené pri stavbe budovy spôsobené ľudským faktorom ešte pred dokončením stavby
 • overiť či budova spĺňa stanovené projekčné požiadavky – právna istota

Čo môže blower door test odhaliť?

 • kvalitu vyhotovenia od subdodávateľov
 • po obvode neúplne utesnený podlahový poter (prestup vzduchu cez betón podlahy),
 • netesný kontakt stierky steny s betónovou podlahou,
 • netesné styky betónu a drevených prvkov,
 • prienik cez izoláciu poteru smerom k okrajom,
 • netesné zabudovanie okna do vonkajšej steny,
 • priepustnosť vzduchu cez okná, pivničné okná, vonkajšie dvere, prívodné a odvodné potrubia a podobne,
 • netesné spoje okenných rámov, okenných škár,
 • stropy a strešné nosníky prechádzajúce cez vzduchotesnú vrstvu,
 • prestupy rúr, zásuviek a káblových zväzkov cez obvodový plášť a vzduchotesnú vrstvu,
 • netesné konštrukčné spoje a i.