Termovíziu je možné vykonať taktiež v spojení s Blower door testom (BDT). Podobne ako BDT, termokamera odhalí voľným okom neviditeľné tepelné mosty a skryté vady. Štandardným výstupom termografie budovy je protokol.

Termovízne snímky budovy pri 0 Pa (vľavo) a 50 Pa (vpravo).

Termovízne snímky miestnosti pri 0 Pa (stredný obrázok) a 50 Pa (obrázok vpravo).