Termovízia

0 Pa

Pohľad na rodinný dom pri 0 Pa.

50 Pa

Pohľad na rodinný dom pri 50 Pa.

Detailný záber na holú stenu bežným fotoaparátom.

0 Pa

Detailný záber na holú stenu pri 0 Pa.

50 Pa

Detailný záber na holú stenu pri 50 Pa.